ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

รับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย

วันพฤหสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ คัน มูลค่า ๑๒,๕๐๐ บาท จากคุณพี่สมบัติ พิสมัย และพี่ ๆ สมาชิกชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลตากฟ้า คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณท่านและคณะชมรมจิตอาสา ฯ เป็นอย่างสูง ขอผลบุญกุศลที่ท่านและคณะได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบพบแต่ความสุข …

จัดซื้อจัดจ้าง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกร็ดความรู้/วิชาการ

อ่านทั้งหมด

คู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก

เอกสารคู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก ปี 2558 โรคติดเชื้อเดงกี และโรคาไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงกีและโรคไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับปรุงเนื้อหาและความรู้ ด้านวิชาการโรคไข้เลือดออกมาจากคู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก ฉบับประเกียรณก ซึ่งได้จัดพิมพ์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545

ข่าวทั่วไป

อ่านทั้งหมด

ขอรับบริจาคถุงผ้าให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

ห้องยาโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อสนับสนุนนโยบายลดปัญหาขยะและสภาวะโลกร้อน ห้องยาจะของดการให้บริการถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

วันมาฆบูชา