รับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย

วันพฤหสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ คัน มูลค่า ๑๒,๕๐๐ บาท จากคุณพี่สมบัติ พิสมัย และพี่ ๆ สมาชิกชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลตากฟ้า คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณท่านและคณะชมรมจิตอาสา ฯ เป็นอย่างสูง ขอผลบุญกุศลที่ท่านและคณะได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบพบแต่ความสุข …

Read More

รับมอบตู้เย็น

  วันพฤหสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรโรค (ห้อง LAB) รับมอบตู้เย็น ขนาด ๗.๙ คิว ยี่ห้อ SHAP จำนวน ๑ หลัง จาก ท่านนาวาอากาศเอกประชา – คุณพี่สมหมาย ชื่นชุมศรี มอบให้ห้องชันสูตรโรค เพื่อใช้สำหรับการเก็บเลือดทวนสอบ …

Read More

รับมอบผลิตภัณฑ์แลคตาซอย

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบผลิตภัณฑ์แลคตาซอย จาก ผู้จัดการประไพ ยิ้มประดิษฐ์ และพนักงาน บริษัท แลคตาซอย จำกัด (สาขาชัยนาท) จำนวน ๙ ลัง (๕๔๐ กล่อง) โดยพนักงานของบริษัท ฯ นำมามอบให้กับผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ดื่ม โรงพยาบาลตากฟ้า …

Read More