รับมอบผลิตภัณฑ์แลคตาซอย

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบผลิตภัณฑ์แลคตาซอย จาก ผู้จัดการประไพ ยิ้มประดิษฐ์ และพนักงาน บริษัท แลคตาซอย จำกัด (สาขาชัยนาท) จำนวน ๙ ลัง (๕๔๐ กล่อง) โดยพนักงานของบริษัท ฯ นำมามอบให้กับผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ดื่ม โรงพยาบาลตากฟ้า ขอขอบคุณท่าน และ พนักงาน เป็นอย่างยิ่ง ขอผลบุญนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัว บริษัท ฯ มีความสุข ความเจริญ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป สาธุ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *