รับมอบตู้เย็น

 

วันพฤหสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรโรค (ห้อง LAB) รับมอบตู้เย็น ขนาด ๗.๙ คิว ยี่ห้อ SHAP จำนวน ๑ หลัง จาก ท่านนาวาอากาศเอกประชา – คุณพี่สมหมาย ชื่นชุมศรี มอบให้ห้องชันสูตรโรค เพื่อใช้สำหรับการเก็บเลือดทวนสอบ คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูง ขอผลบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบพบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *