รับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย

วันพฤหสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ คัน มูลค่า ๑๒,๕๐๐ บาท จากคุณพี่สมบัติ พิสมัย และพี่ ๆ สมาชิกชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลตากฟ้า คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณท่านและคณะชมรมจิตอาสา ฯ เป็นอย่างสูง ขอผลบุญกุศลที่ท่านและคณะได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบพบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *