มูลนิธิทุนท่านท้าวหมาพรหมโรงแรมเอราวัณมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานและโรงพยาบาล

มูลนิธิทุนท่านท้าวหมาพรหมโรงแรมเอราวัณ

มอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานและโรงพยาบาล

วัสดุครุภัณฑ์การแพย์ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา (Fundus Camera) พร้อมโปรแกรมประมวลผล รุ่น MonMyd alpha -DII (8MEGA) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 900,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

           

           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *