นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา ผชช.ว นำทีมจังหวัดชัยนาท ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ2

นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา ผชช.ว นำทีมจังหวัดชัยนาท ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ2 ด้านการเงินการคลัง ณ โรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

 


       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *