คุณแม่สมพร อ่างแก้ว พร้อมบุตรธิดา ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

ขอขอบคุณ คุณแม่สมพร อ่างแก้ว พร้อมบุตรธิดา ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตากฟ้าจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่คุณพ่อบุญธรรม อ่างแก้วผู้ล่วงลับ  ในวันพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 2 สิงหาคม 2560 ขอกุศลในครั้งนี้จงส่งเสริมให้คุณแม่สมพรและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *