รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา

โรงพยาบาลตากฟ้า ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยา เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *