นิเทศก์งานสาธารณสุข

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓ พร้อมคณะทีมนิเทศก์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตากฟ้า โดยมี นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า นายสกล คลังพลอย สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า คณะผู้บริหารเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตากฟ้า ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลตากฟ้า

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *