อบรมสมาธิ สติบำบัด

   อบรมสมาธิ สติบำบัด
๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการสมาธิสติบำบัด และการจูงใจสนทนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ให้กับกลุ่มตัวแทนพยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยมีนางบุญชู เชียงม้าว หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล และ นางสุภัชชา พึ่งพุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *