มหกรรม IC

มหกรรม IC
๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางบุญชู เชียงม้าว หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รับทราบนโยบายการป้องกันการติดเชื้อดื้อยา และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ฯ โดยมี คุณวรัญดา สิงห์โต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *