อบรมกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

อบรมกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พญ.ธีวรา พนธารา
นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตากฟ้า เป็นประธานเปิดการอบรม / บรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรม #”โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง” โดยมี นางนงค์ลักษณ์ สุวราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติม แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน ๗๐ ราย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลตากฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *