รับโล่รางวัลชนะเลิศ “#สุวรรณนครา” คลินิคเลิกบุหรี่ฟ้าใส

รับโล่รางวัลชนะเลิศ “#สุวรรณนครา” คลินิคเลิกบุหรี่ฟ้าใส
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า พร้อมด้วย นางสุภัชชา พึ่งพุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานตึกผู้ป่วยนอก ผู้รับผิดชอบคลินิกเลิกบุหรี่ฟ้าใส โรงพยาบาลตากฟ้า เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ รางวัล”สุวรรณนครา” การประเมินโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ระดับโรงพยาบาลชุมชน และรางวัลผลงานดีเด่นด้านการปฏิบัติงานโครงการคลินิกเลิกบุหรี่ฟ้าใส จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ พร้อมรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบริการเลิกบุหรี่ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท จาก สสส. และ น.ส.สุรีรัตน์ สุวรรณบัวสด พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุ่งเสริมสุขภาพบ้านหนองใหญ่ ตำบลเขาชายธง รับโล่รางวัล #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นำร่องด้านการพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย กรุงทพ ฯ

 

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *