ผู้บริหาร

   

              น.พ.อำนาจ  น้อยขำ

นายแพทย์ ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า