นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา ผชช.ว นำทีมจังหวัดชัยนาท ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ2

นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา ผชช.ว นำทีมจังหวัดชัยนาท ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ2 ด้านการเงินการคลัง ณ โรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์          

Read More

มูลนิธิทุนท่านท้าวหมาพรหมโรงแรมเอราวัณมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานและโรงพยาบาล

มูลนิธิทุนท่านท้าวหมาพรหมโรงแรมเอราวัณ มอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานและโรงพยาบาล วัสดุครุภัณฑ์การแพย์ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา (Fundus Camera) พร้อมโปรแกรมประมวลผล รุ่น MonMyd alpha -DII (8MEGA) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 900,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์                   …

Read More

แพทย์แผนไทย จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตากฟ้า

แพทย์แผนไทย จัดพิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตากฟ้า วันที่ 6 เมษายน 2560                          

Read More

บริษัท เอส. สิยา จำกัด มอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

บริษัท เอส. สิยา จำกัด S.Siya.Co., Ltd. มอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลตากฟ้า จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท         

Read More

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคคลากรโรงพยาบาลตากฟ้า

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคคลากรโรงพยาบาลตากฟ้า

Read More

วิธีลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เหมาะสมในการนำเสนอต่อประชาชน

วิธีลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เหมาะสมในการนำเสนอต่อประชาชน ซึ่งวิธีการลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผัก และ ผลไม้ที่เหมาะสมในการนำเสนอต่อประชาชน มี  3 วิธี คือ  ล้างด้วยน้ำไหล ล้างด้วยผงฟู ล้างด้วยน้ำส้มสายชู โดยมีคำแนะนำในการเลือกของผู้บริกโภคสำหรับวิธีการล้างผักให้สะอาด เพื่อลดปริมาณสารพิษในผักและผลไม้ 2 ทางเลือก คือข้อเสนอแนะสำหรับประชาชนทั่วไปคือ การล้างด้วยน้ำไหล สำหรับกรณีพิเศษ คือผลฟูหรือเบคกิ้งโซดา หรือน้ำส้มสายชู

Read More