อ่านทั้งหมด

มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขอขอบพระคุณ #คุณสุณี ศรีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและครอบครัวศรีบุญเรือง มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) อุทิศผลบุญกุศลให้กับ #คุณแม่หล่ำ ศรีบุญเรือง โดยมี #นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบ ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง โรงพยาบาลตากฟ้า ขอขอบพระคุณ #คุณสุณี ศรีบุญเรือง และครอบครัวศรีบุญเรือง เป็นอย่างยิ่ง ด้วยผลบุญกุศลนี้จงเป็นวิถีนำทางให้ดวงวิญญาณ ของ #คุณแม่หล่ำ …

จัดซื้อจัดจ้าง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกร็ดความรู้/วิชาการ

อ่านทั้งหมด

คู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก

เอกสารคู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก ปี 2558 โรคติดเชื้อเดงกี และโรคาไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงกีและโรคไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับปรุงเนื้อหาและความรู้ ด้านวิชาการโรคไข้เลือดออกมาจากคู่มือวิชาการโรคไข้เลือดออก ฉบับประเกียรณก ซึ่งได้จัดพิมพ์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545

ข่าวทั่วไป

อ่านทั้งหมด

ขอรับบริจาคถุงผ้าให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

ห้องยาโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อสนับสนุนนโยบายลดปัญหาขยะและสภาวะโลกร้อน ห้องยาจะของดการให้บริการถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

วันมาฆบูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์