มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขอขอบพระคุณ #คุณสุณี ศรีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและครอบครัวศรีบุญเรือง มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) อุทิศผลบุญกุศลให้กับ #คุณแม่หล่ำ ศรีบุญเรือง โดยมี #นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบ ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง โรงพยาบาลตากฟ้า ขอขอบพระคุณ #คุณสุณี ศรีบุญเรือง และครอบครัวศรีบุญเรือง เป็นอย่างยิ่ง ด้วยผลบุญกุศลนี้จงเป็นวิถีนำทางให้ดวงวิญญาณ ของ #คุณแม่หล่ำ …

Read More

อำเภอตากฟ้าร่วมใจ ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

อำเภอตากฟ้าร่วมใจ ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 อำเภอตากฟ้า โดย #นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอตากฟ้า #นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า #นางนิภาพร เชลงวิทย์ สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า #ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตากฟ้า ทุกท่าน ร่วมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม ๓ และเข็ม ๔ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ณ โรงพยาบาลตากฟ้า และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …

Read More

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตากฟ้า ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม โครงการในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระสติปัญญาและพระวรกาย ทรงออกเดินทางไปทั่วผืนแผ่นดินไทยอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี  “จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ …

Read More

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

Read More

วันฉัตรมงคล 2565

วันฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก คือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม …

Read More