อำเภอตากฟ้าร่วมใจ ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

อำเภอตากฟ้าร่วมใจ ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 อำเภอตากฟ้า โดย #นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอตากฟ้า #นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า #นางนิภาพร เชลงวิทย์ สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า #ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตากฟ้า ทุกท่าน ร่วมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม ๓ และเข็ม ๔ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ณ โรงพยาบาลตากฟ้า และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …

Read More

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตากฟ้า ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม โครงการในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระสติปัญญาและพระวรกาย ทรงออกเดินทางไปทั่วผืนแผ่นดินไทยอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี  “จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ …

Read More

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

Read More

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More