มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขอขอบพระคุณ #คุณสุณี ศรีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและครอบครัวศรีบุญเรือง มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) อุทิศผลบุญกุศลให้กับ #คุณแม่หล่ำ ศรีบุญเรือง โดยมี #นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบ ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง โรงพยาบาลตากฟ้า ขอขอบพระคุณ #คุณสุณี ศรีบุญเรือง และครอบครัวศรีบุญเรือง เป็นอย่างยิ่ง ด้วยผลบุญกุศลนี้จงเป็นวิถีนำทางให้ดวงวิญญาณ ของ #คุณแม่หล่ำ …

Read More

อำเภอตากฟ้าร่วมใจ ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

อำเภอตากฟ้าร่วมใจ ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 อำเภอตากฟ้า โดย #นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอตากฟ้า #นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า #นางนิภาพร เชลงวิทย์ สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า #ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตากฟ้า ทุกท่าน ร่วมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม ๓ และเข็ม ๔ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ณ โรงพยาบาลตากฟ้า และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …

Read More

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตากฟ้า ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม โครงการในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระสติปัญญาและพระวรกาย ทรงออกเดินทางไปทั่วผืนแผ่นดินไทยอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี  “จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ …

Read More

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More

รับบริจาครถเข็นนั่งสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ คัน

ขออนุโมทนาบุญ ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณ #คุณพ่อสม – คุณแม่สมพร นาควัน มีจิตศรัทธาบริจาครถเข็นนั่งสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ คัน มูลค่า ๔,๒๐๐ บาท บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการให้บริการ รับ-ส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลตากฟ้า โดย นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณพ่อสม – คุณแม่สมพร เป็นอย่างยิ่ง …

Read More

สนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19

สนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขอขอบพระคุณ #หจก.ศิลาลานทอง สำนักงานใหญ่ โดย คุณกันยารัตน์ (เจ๊หน่อย) คุณวีรศักดิ์ ปัญจนันทศิลา และครอบครัว ที่ได้ให้การสนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 (ชุด PPE) จำนวน ๓๕๐ ชุด มอบให้กับ นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลตากฟ้า คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณท่าน และครอบครัวเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด …

Read More