ขอรับบริจาคถุงผ้าให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

ห้องยาโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อสนับสนุนนโยบายลดปัญหาขยะและสภาวะโลกร้อน ห้องยาจะของดการให้บริการถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

Read More

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙:๓๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า ร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา #เนื่องในวันมาฆบูชา#พร้อมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายบรรลือ สง่าจิตร ประธานในพิธี ณ พระมหาเจดีย์บูชาพระคุณพ่อ พระอุโบสถวัดตากฟ้า พระอารามหลวง

Read More

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “กองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ อำเภอตากฟ้า”

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๐๐ น. พระเดชพระคุณท่าน พระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง เมตตาให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “กองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ อำเภอตากฟ้า”

Read More

โครงการตลาดนัดสุขภาพและพิธีเปิดป้ายกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้อำเภอตากฟ้า

โครงการตลาดนัดสุขภาพและพิธีเปิดป้ายกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้อำเภอตากฟ้า                 วันที่ 24 กันยายน 2560  เวลา 9.00 น. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ และพิธีเปิดศูนย์สนับสนุนอุปกรณ์กองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ อำเภอตากฟ้า โดยในงานมีกิจกรรมดูแลสุขภาพอนามัย อาทิ การตรวจร่างกายเบื้องต้น ได้แก่ วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจกรุ๊ปเลือด เป็นต้น

Read More

คุณแม่สมพร อ่างแก้ว พร้อมบุตรธิดา ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

ขอขอบคุณ คุณแม่สมพร อ่างแก้ว พร้อมบุตรธิดา ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตากฟ้าจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่คุณพ่อบุญธรรม อ่างแก้วผู้ล่วงลับ  ในวันพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 2 สิงหาคม 2560 ขอกุศลในครั้งนี้จงส่งเสริมให้คุณแม่สมพรและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

Read More

คุณรัติยา จินศิริวานิชย์และคุณกฤษฎา วัชเสนีย์ บริจากอุปการณ์การแทพย์

คุณรัติยา จินศิริวานิชย์และคุณกฤษฎา วัชเสนีย์ บริจากอุปการณ์การแทพย์ มอบเครื่องบันทึกและสัญญาณชีพผู้ป่วยวิกฤติ แก่ โรงพยาบาลตากฟ้า  

Read More

นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา ผชช.ว นำทีมจังหวัดชัยนาท ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ2

นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา ผชช.ว นำทีมจังหวัดชัยนาท ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ2 ด้านการเงินการคลัง ณ โรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์          

Read More

มูลนิธิทุนท่านท้าวหมาพรหมโรงแรมเอราวัณมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานและโรงพยาบาล

มูลนิธิทุนท่านท้าวหมาพรหมโรงแรมเอราวัณ มอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานและโรงพยาบาล วัสดุครุภัณฑ์การแพย์ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา (Fundus Camera) พร้อมโปรแกรมประมวลผล รุ่น MonMyd alpha -DII (8MEGA) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 900,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์                   …

Read More