มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขอขอบพระคุณ #คุณสุณี ศรีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและครอบครัวศรีบุญเรือง มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) อุทิศผลบุญกุศลให้กับ #คุณแม่หล่ำ ศรีบุญเรือง โดยมี #นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบ ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง โรงพยาบาลตากฟ้า ขอขอบพระคุณ #คุณสุณี ศรีบุญเรือง และครอบครัวศรีบุญเรือง เป็นอย่างยิ่ง ด้วยผลบุญกุศลนี้จงเป็นวิถีนำทางให้ดวงวิญญาณ ของ #คุณแม่หล่ำ …

Read More

อำเภอตากฟ้าร่วมใจ ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

อำเภอตากฟ้าร่วมใจ ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 อำเภอตากฟ้า โดย #นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอตากฟ้า #นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า #นางนิภาพร เชลงวิทย์ สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า #ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตากฟ้า ทุกท่าน ร่วมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม ๓ และเข็ม ๔ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ณ โรงพยาบาลตากฟ้า และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …

Read More