สนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19

สนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19
ขอขอบพระคุณ #หจก.ศิลาลานทอง สำนักงานใหญ่ โดย คุณกันยารัตน์ (เจ๊หน่อย) คุณวีรศักดิ์ ปัญจนันทศิลา และครอบครัว ที่ได้ให้การสนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 (ชุด PPE) จำนวน ๓๕๐ ชุด มอบให้กับ นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19
โรงพยาบาลตากฟ้า คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณท่าน และครอบครัวเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ขอผลบุญกุศลที่ท่าน ได้กระทำนี้ ได้โปรดประทานพรให้ท่าน พร้อมครอบครัว ประสบพบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้ายใด ๆ ทั้งปวง ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไปครับ ขอบพระคุณครับ อนุโมทนาสาธุครับ