อำเภอตากฟ้าร่วมใจ ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

อำเภอตากฟ้าร่วมใจ ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
อำเภอตากฟ้า โดย #นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอตากฟ้า #นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า #นางนิภาพร เชลงวิทย์ สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า #ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอตากฟ้า ทุกท่าน ร่วมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม ๓ และเข็ม ๔ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ณ โรงพยาบาลตากฟ้า และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลตากฟ้า โทร ๐๕๖-๒๔๑๐๒๗ ต่อ ๑๒๐ ได้ทุกวันในวันเวลาราชการ