ขอรับบริจาคถุงผ้าให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

ห้องยาโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อสนับสนุนนโยบายลดปัญหาขยะและสภาวะโลกร้อน ห้องยาจะของดการให้บริการถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

โรงพยาบาลตากฟ้าจึงขอรับริจาค “ถุงผ้า” ให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

สามารถบริจาคได้ด้วยตนเองที่ ห้องยาโรงพยาบาลตากฟ้า หรือส่งไปรษณีย์ ระบุ “บริจาคถุงผ้า” กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตากฟ้า ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

 

โปรดเตรียมถุงผ้า เป้สะพายหรือตระกร้า มาใส่ยาทุกครั้ง ด้วยความปรารถนาดีจากห้องยาโรงพยาบาลตากฟ้า