ประกาศรับสมัครงาน

  • รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา
  • รับสมัครงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ประกาศรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตากฟ้า
  • ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลตากฟ้า ตำแหน่ง จพ.ธุรการ วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 – 25 กรกฏาคม2566
  • ประกาศรับสมัครงาน นักวิชาการสาธารณสุข,แม่บ้าน ,พนักงานประกอบอาหาร
  • ประกาศ รับสมัครงาน 4 อัตรา