จัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567

 • ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัฑ์ ประจำเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567– มีนาคม 2567
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคายาและเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567– มีนาคม 2567
 • ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัฑ์ ประจำเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคายาและเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2567
 • ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัฑ์ ประจำเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 – มกราคม 2567
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคายาและเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 – มกราคม 2567
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคายาและเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566
 • ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัฑ์ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566
 • แผนการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
 • ปีงบประมาณ 2566

  ปีงบประมาณ 2565

  ปีงบประมาณ 2564

  ปีงบประมาณ 2563

  ปีงบประมาณ 2562