จัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567

  • แผนการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
  • ปีงบประมาณ 2566

    ปีงบประมาณ 2565

    ปีงบประมาณ 2564

    ปีงบประมาณ 2563

    ปีงบประมาณ 2562