โปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค โควิด-19

#นพ.วสันต์ พนธารา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า ฝากย้ำเตือนพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอตากฟ้า และใกล้เคียงทุกท่าน เราต้องร่วมกันอีกครั้ง เพื่อป้องกันโรค โควิด-19 ขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ก่อนออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดทุกแห่ง ถือเป็นจุดเสี่ยงอย่างมากในการสัมผัสผู้คนที่มาซื้อของจากพื้นที่อื่น เราต้องช่วยกันนะครับ ขอบคุณครับ