รับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย

วันพฤหสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕ คัน มูลค่า ๑๒,๕๐๐ บาท จากคุณพี่สมบัติ พิสมัย และพี่ ๆ สมาชิกชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลตากฟ้า คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณท่านและคณะชมรมจิตอาสา ฯ เป็นอย่างสูง ขอผลบุญกุศลที่ท่านและคณะได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบพบแต่ความสุข …

Read More

รับมอบตู้เย็น

  วันพฤหสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรโรค (ห้อง LAB) รับมอบตู้เย็น ขนาด ๗.๙ คิว ยี่ห้อ SHAP จำนวน ๑ หลัง จาก ท่านนาวาอากาศเอกประชา – คุณพี่สมหมาย ชื่นชุมศรี มอบให้ห้องชันสูตรโรค เพื่อใช้สำหรับการเก็บเลือดทวนสอบ …

Read More

รับมอบผลิตภัณฑ์แลคตาซอย

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบผลิตภัณฑ์แลคตาซอย จาก ผู้จัดการประไพ ยิ้มประดิษฐ์ และพนักงาน บริษัท แลคตาซอย จำกัด (สาขาชัยนาท) จำนวน ๙ ลัง (๕๔๐ กล่อง) โดยพนักงานของบริษัท ฯ นำมามอบให้กับผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ดื่ม โรงพยาบาลตากฟ้า …

Read More

ทรงพระเจริญ

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ #PRสำนักงานกปร …

Read More

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ นพ.อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า รับมอบเงินบริจาค จากคุณมนต์ชัย จิรธนานันท์ “ร้านตากฟ้าการยาง” เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตากฟ้า จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวงตลอดไป  

Read More

#ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากฟ้า

#ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยขณะนี้ โรงพยาบาลตากฟ้ากำลังดำเนินการปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั้งหมด โดยจัดทำโครงเหล็กมุงลังคาคลุมอาคารใหม่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มารับบริการได้ โรงพยาบาลตากฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากจุดให้บริการเดิม เช่น ห้องตรวจโรค จุดซักประวัติผู้ป่วย ห้องชันสูตรโรค (เจาะเลือด) และอีกหลายห้อง ไปเปิดให้บริการที่ตึกผู้ป่วยในหลังเก่า โดยมีระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการทุกท่านได้รับทราบ และขอภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยครับ

Read More